• Žarova cesta 20, 3320 Velenje
  • 041 624 874
  • ss_zbicajnik@t-2.si

Servisno vzdrževanje strehe

 

Na strehah se vedno pojavljajo napake, ki so posledica slabega vzdrževanja oziroma nevzdrževanja strehe.

Marsikatera napaka bi se dala pravočasno odpraviti ali celo preprečiti. S tem bomo na daljše časovno obdobje spremljali objekt, spremljali procese staranja materialov, vplive atmosfere na njihov razkroj, življenjsko dobo materialov; obenem pa bomo strokovno izvajali vse servisne aktivnosti.

Strošek servisnega vzdrževanja strehe je manjši, kot je strošek odpravljanja napak; se pa podaljša življenjska doba (tudi najboljši avto ne more funkcionirati brez rednih vzdrževanj).

Pri servisu izvajamo redne preglede strehe in predvidene aktivnosti, ki jih moramo opraviti. Vse to zabeležimo v servisno knjižico. Preventivno preprečimo tudi najpogostejše napake (čiščenje dimnih, veternih,…obrob, žlebov in odtokov).

 Servisno vzdrževanje strehe