• Žarova cesta 20, 3320 Velenje
  • 041 624 874
  • ss_zbicajnik@t-2.si

Sodno izvedeništvo in cenilstvo

 

Sodni izvedenci sodišču na njegovo zahtevo podajo izvid in mnenje glede strokovnih vprašanj, za katera tako določa zakon, vloga sodnih cenilcev pa je, da na zahtevo sodišča podajo izvid o gospodarskih lastnostih stvari ali pravice ter mnenje o njeni vrednosti oziroma vrednosti na njej povzročene škode.

Igor Zbičajnik, je bil imenovan 17.07.2008 s strani Ministrstva za pravosodje za sodnega izvedenca in cenilca krovsko kleparske stroke.

Igor Zbičajnik ima tudi naziv MOJSTER krovec klepar z dne 23.04.2004.

 Sodno izvedeništvo in cenilstvo